Material från läsambassadörens seminarium

26.04.2017 kl. 13:35
Den 31 mars hölls den finlandssvenska läsambassadörens slutseminarium med rubriken Att kunna och vilja läsa.
De presentationer som visades under seminariet kommer man till här.