Hur skapar vi goda läsare i Svenskfinland?

08.09.2017 kl. 13:48
Slutrapporten från projektet Den finlandssvenska läsambassadören är klar!

Här kan du ladda ner den!