Barn är fördomsfria och nyfikna. Nu är det viktigt att sporra läslusten och läsglädjen. Här hittar du flera tips. 

 

En kvart om dagen 

En kvart om dagen är en lästräningsmetod för åk 1-2 som initieras av klassläraren och bygger på ett samarbete mellan skolan och hemmet. Metoden går ut på att eleven läser högt för föräldern eller föräldern högt för eleven under minst 15 minuter per dag. 

 

Estrids bokklubb 

Estrids bokklubb är en finlandssvensk videoserie där barn intervjuar barnboksförfattare och barnboksillustratörer. Serien kan på ett roligt sätt introducera författare och böcker för eleverna. 

 

Sydkustens ordkonstskola 

Sydkustens ordkonstskola leder dig in i ordens och berättelsernas magiska värld. Här kan du ladda ner det ordkonstmaterial som ordkonstskolan gjort för det bokpaket som skickats ut till åk 5 i finlandssvenska skolor och här kan du ladda ner materialet till bokpaketet för åk 1.

 

Läscentrum

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök till skolor. Utöver det ordnar Läscentrum läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation för läsning och läsfärdighet.

 

Läsrörelsen

Läsrörelsens syfte är att främja läskunnigheten i Finland med barn och unga i spetsen. Läsrörelsen vill bredda begreppet läskunnighet och lyfta fram multilitteracitet och flerspråkighet.

 

Svenska barnboksakademin 

Svenska Barnboksakademins syfte är att främja god barn- och ungdomslitteratur och verka opinionsbildande. Barnboksakademin uppvaktar makthavare, anordnar seminarier för bibliotekarier och lärare och delar ut ett årligt "Eldsjälspris". I Svenska Barnboksakademin sitter arton författare och illustratörer, som arbetar med barn- och ungdomsböcker.

 

Fibul

Den registrerade föreningen FIBUL:s syfte är att höja statusen och öka synligheten för barn- och ungdomslitteraturen på svenska i Finland, förbättra förutsättningarna och öka resurserna för professionella barn- och ungdomsboksskapare samt fungera som forum för diskussion och samarbete både nationellt och internationellt kring barn- och ungdomslitteratur.

 

Lukimat 

Lukimat är en nätbaserad inlärnings- och utvärderingsplattform för grundläggande färdigheter i läsning och matematik. Här finns en hel del information om läsning och läsutveckling och här finns värdefulla råd till föräldrar som vill hjälpa sina barn med läsningen. 

 

Spel-ett

Lukimat står också bakom Spel-ett, ett roligt och nyttigt spel för elever och barn som vill träna sin grundläggande läsförmåga. Spelet är baserat på diger forskning.  

 

Ebban 

Ebban är ett skolbibliotek på nätet med tusentals svenskspråkiga e‑böcker och ljudböcker. För en fast årsavgift kan elever och lärare läsa hur mycket de vill och när de vill. 

 

Läsklanens handbok för läsecirklar 

Läsklanen är ett samarbetsprojekt mellan Suomen Kulttuurirahasto och upphovsrättsorganisationen Kopiosto. Projektets mål är att locka barn att läsa. Alla lågstadieskolor fick 2018 ett bokpaket och handboken innehåller praktiska tips på hur man kan närma sig litteraturen och arbeta med läsecirklar i klassen. 

 

Läslyftet i skolan 

Svenska skolverket har skapat Läslyftet. Med hjälp av Läslyftet kan skolor utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. 

 

Bokslukarsällskapet 

Bokslukarsällskapet är en podd och en hemlig sammanslutning av barn i åldern 9-13 år som pratar om och beskyddar böcker. Sällskapet är vilande just nu, men de böcker som det har poddats om är tidlösa och läses fortfarande flitigt.