Hur bygger du upp en välfungerande sagostund för småbarn?

Bokpratarnas första höstträff med ett drygt dussin bibliotekarier och ordkonstledare samlade tips på sagostundsböcker och reflekterade kring frågan om hur du bygger upp en välfungerande sagostund med barn i åldern 3 till 6.

 

Först några allmänna tips:

Förbered dig väl, läs boken flera gånger och tänk särskilt på början och slutet.

Hur bjuder du in barnen till sagostunden? Kanske har du ett tält, en sagomatta eller kan klinga i en sagobjällra då barnen kommer för att sätta sig. Kanske har du en särskild lampa som tänds då alla satt sig ner?)

 

Tänk igenom tempot i sagostunden och se om det finns gemensamma aktiviteter som alla kan delta i (kanske i början, mitten och på slutet). Använd dig gärna av rim och ramsor som kan fungera gemensamt.

 

Skapa förväntan med hjälp av ljud (lövprassel, bjällra eller annat) som förekommer i berättelsen. Du kan också ha med dig ett mjukisdjur som är med och introducerar sagan. Kanske ditt medhavda djur spelar en roll i berättelsen eller är mycket blyg och behöver få sitta i någons famn? Eller kanske har du med en kappsäck som kan öppnas då det behövs rekvisita.

 

Det är bra om du klargör vilka överenskommelser som gäller under sagostunden. Berätta vad som kommer att ske, och när och om det finns plats för frågor. Beroende på gruppens storlek och barnens ålder är det bra om du på förhand bestämmer vilka frågor som ska finnas med och när det är läge att ställa dem (ska alla få en rättvis chans att svara?). Utrymme för improvisation är viktigt – men det är du som styr skeppet.

 

Med äldre barn och med tillgång till bord med papper och penna, kan det vara bra ifall alla som vill får rita medan de lyssnar på berättelsen. Dyker det upp frågor eller funderingar under lyssnandet kan barnen också rita dem och senare kan gruppen titta genom bilderna.

 

För en specifik bok kan du tänka ut aktiviteter som alla gör under sagans gång.

Använd dig av de möjligheter rummet eller omgivningen bjuder på. Vid behov kan du också spjälka upp sagan på flera träffar. Detta kan fungera också digitalt med mindre grupper och har provats till exempel med Sanna Manders bok Nyckelknipan.

Med klassikern Historien om någon av Egon Möller-Nielsen och Åke Löfgren kan du prova med att ha med dig en garnstump i fickan och kanske lägga ut spår i rummet som förekommer i boken.

En annan klassiker, Den mycket hungriga larven av Eric Carle, kan du prova på flera olika språk – översätt de korta texterna i förväg och ha flera berättare. Med en riktigt stor grupp är det bra om du kan projicera bilderna på en större skärm. Efter att ni läst boken kan alla få tillverka sin egen larv eller fjäril (här behövs tid och material samt att planering på förhand).